Het bestuur van Stichting Mes Amis wenst u een voorspoedig 2014 en hopen ook dit jaar weer op uw steun te mogen rekenen!